De stappen van het aankoopproces nieuwbouwwoning Portugal

door | Geplaatst: 6 aug 2020 | Bijgewerkt op: 5 feb 2024 | Investeren

Een vakantiehuis kopen in Portugal is vrij overzichtelijk en niet ingewikkeld maar wijkt op een aantal punten af ten opzichte van het kopen van een huis in Nederland. In Portugal geldt andere regelgeving waardoor het verstandig is om je goed voor te bereiden voordat je tot aankoop over gaat.

Het aankoopproces van een vakantiewoning kopen in Portugal

Er zijn verschillen in het aankoopproces, regelgeving en risico’s tussen de aankoop van een bestaande koopwoning Portugal (Resale) en de aankoop van een nieuwbouwwoning. Omdat wij uitsluitend de laatstgenoemde categorie aanbieden, behandelen wij het aankoopproces van onroerend goed Portugal.

Wanneer je na je bezichtigingsbezoek van een huis in Portugal besloten hebt om over te gaan tot de aankoop van nieuw te bouwen koopwoning, dan ziet de aankoopprocedure er in grote lijnen als volgt uit:

  1. Reserveren van de woning
  2. Inschakelen van een Portugese advocaat
  3. Aanvragen Portugees fiscaal nummer
  4. Ondertekenen van de voorlopige koopovereenkomst (CPCV)
  5. Notarieel passeren van de eigendomsakte

Reserveren van de woning

Alcedo Villa Ombria resortZodra er overeenstemming is tot een vakantiehuis kopen in Portugal, dan wordt een reserveringsovereenkomst opgesteld waarbij de verkoper (ontwikkelaar) de betreffende woning uit verkoop neemt. Bij deze reserveringsovereenkomst hoort de betaling van een reservering fee. Dit zorgt ervoor dat het huis te koop Algarve Portugal tot het moment van ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst niet aan een ander kan worden verkocht.

Soms is het mogelijk om vóór de bezichtiging een reservering op een bepaalde woning te maken of een optie te nemen. Ook dan wordt een reserverings- of optieovereenkomst opgesteld en gevraagd om een reservering fee te betalen. Let op dat deze dan ‘refundable’ is en de reservering fee terugbetaald wordt in het geval je na de bezichtiging tòch afziet van de aankoop van je koopwoning Portugal. Wanneer je reeds vóór je bezichtiging een ‘refundable’ reservering fee hebt betaald en je besluit tot aankoop over te gaan, dan wordt deze reserveringsbetaling definitief.

Inschakelen van een Portugese advocaat

Wanneer je over wilt gaan tot Portugal huis kopen is het aanstellen van een Portugese advocaat één van de eerste zaken die je moet regelen. Anders dan in Nederland en België, heeft de Portugese advocaat de belangrijkste rol als het gaat om de bescherming van je belangen bij het in Portugal huis kopen. De rol van de Portugese advocaat is vergelijkbaar met die van de Nederlandse en Belgische notaris. De advocaat zorgt namelijk voor de juridische afwikkeling en checkt of de aankoop rechtmatig is. De advocaat controleert onder andere of de koopwoning Portugal die je wilt kopen vrij is van eventuele beslagen en beperkende clausules. Daarnaast checkt de advocaat bij de gemeente of de woning en/of resort voldoet aan de geldende bestemmingsplannen. Ook beoordeelt de advocaat de inhoud van de voorlopige koopovereenkomst. Het is praktisch om je Portugese advocaat een zogenaamde beperkte ‘procuração Pública’ (volmacht) te geven. In deze volmacht staan de voorwaarden waaronder de advocaat namens jou mag optreden. Met het ondertekenen van de volmacht voorkom je dat steeds naar Portugal moet reizen. Je kunt een volmacht regelen tijdens je bezichtigingsbezoek aan Portugal ook vanuit Nederland kun je een volmacht regelen alleen moet die dan gelegaliseerd worden bij de via de Portugese ambassade of een Nederlandse notaris. De kosten van een Portugese advocaat voor het onroerend goed Portugal kopen variëren tussen de 1% en 1,5% + Btw van het totale aankoopbedrag. Vanzelfsprekend ben je vrij om de advocaat van je voorkeur te kiezen, indien gewenst kunnen wij een aanbeveling doen.

Aanvragen Portugees fiscaal nummer

Om onroerend goed Portugal te kopen heb je een ‘Número de Contribuinte’ (fiscaal nummer) nodig. Ook voor allerlei andere handelingen als bijvoorbeeld het openen van een bankrekening heb je dit nummer nodig. Het fiscale nummer wordt aangevraagd bij de ‘Finanças’ (belastingdienst). Je advocaat kan de aanvraag voor je laten verzorgen. Om zo te zorgen dat de aankoop van jouw onroerend goed Portugal goed verloopt. Portugal huis kopen loopt door hulp goed!

Ondertekenen van de voorlopige koopovereenkomst bij een vakantiewoning kopen in Portugal

Alle bepalingen, voorwaarden en overeengekomen afspraken worden vastgelegd in de CPCV – ‘Contrato de Promessa de Compra e Venda’ (voorlopige koopovereenkomst) Je advocaat zal de CPCV opvragen en inhoudelijk beoordelen. De advocaat zal deze documenten met commentaar en een toelichting naar je toesturen zodat je de inhoud ook zelf kunt beoordelen. Over het algemeen is de CPCV in de Portugese taal met een Engelse vertaling. De Portugese versie wordt altijd ondertekend en is leidend. Het is mogelijk om de CPCV te laten registreren bij de Portugese notaris, wij adviseren om dit te doen.

Bij het ondertekenen van de CPCV is een eerste termijnbetaling vereist. De reeds betaalde reservering fee wordt hierop in mindering gebracht. Het restantbedrag wordt gedurende de bouw in termijnen betaald.
De aanbetaling geeft zowel de ontwikkelaar als de koper zekerheid. Ter bescherming van zowel de koper als de verkoper is het bij Portugese wet geregeld dat:

  • De betaling van de koper geldt als boete indien de koper zich niet houdt aan de voorwaarden en afspraken die in de CPCV zijn vastgelegd.
  • Voor de verkoper (ontwikkelaar) geldt dat deze tweemaal de aanbetaling aan de koper verschuldigd is indien hij zich niet aan de afspraken uit de CPCV zou houden.

Deze wettelijke regeling geldt ook in het geval deze niet expliciet in de CPCV is opgenomen.

Notarieel passeren van de eigendomsakte

Bij het vakantiewoning kopen in Portugal komt de Portugese notaris pas bij de oplevering in beeld. Wanneer de bouw van de nieuwbouwwoning gereed is en de woonvergunning door de gemeente is verstrekt, dan zal de notariële ‘Escritura Pública’ (akte van levering) worden ondertekend. Pas wanneer de ondertekening heeft plaatsgevonden van je koopwoning Portugal en de woning is geregistreerd bij het ‘Conservatória Do Registo Prdial’ (kadaster), is de juridische overdracht afgerond en bent u de eigenaar van de Koopwoning Portugal. Het is belangrijk om te controleren of de Portugese advocaat je woning daadwerkelijk bij het kadaster heeft geregistreerd.

Disclaimer:
De inhoud is indicatief en op basis van de situatie zoals die bij ons bekend was per juli 2020. De inhoud kàn onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande aankondiging. Je kunt aan bovenstaande informatie geen rechten ontlenen. Voor een advies op maat raden wij je aan om altijd Portugese advocaat of andere specialisten te raadplegen voordat je verplichtingen aangaat.

Ben je nieuwsgierig geworden en benieuwd naar ons aanbod van een vakantiewoning kopen in Portugal? Bekijk dan hier onze huidige projecten vakantiewoning kopen in Portugal.